पुणे

गावठी हातभट्टी दारुचे व्यवसाय व लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन व पुणे शहर परिसरात दहशत माजविणारे दोन हातभट्टी वाले अमरावती व नागपुर कारागृह येथे १ वर्षा करीता केले स्थानबध्द

प्रतिनिधी -स्वप्नील कदम

लोणी काळभोर -लोणी काळभोर व पुणे शहरा मध्ये वाढत्या गुन्हेगारी वर जरब बसवण्यासाठी सदर मा. पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, सो यांनी पुणे पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, त्याचप्रमाणे पुणे शहरातील जनतेचे रक्षण व्हावे तसेच कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये, त्याचप्रमाणे पुणे शहरातील टोळी गुन्हेगार, बेकायदेशीर धंदे करणारे, अंमली पदार्थ विक्रीचे रॅकेट चालविणारे, पोलीस अभिलेखावरील टोळीतील गुंड, दरोडा, जबरी चोरी, घर फोडी चो-या करणारे तसेच शरीर व मालमत्ते विरुद्ध गुन्हे करणारे व लोकांमध्ये दहशत करणारे सराईत गुन्हेगारांचा शोध घेऊन त्यांचे हालचालींवर नजर ठेवून त्यांचे विरुद्ध कठोर कारवाई करुन त्यांचे समूळ उच्चाटन करणेबाबतचे आदेश सर्व पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना दिले आहेत.

 

सदर आदेशास अनुसरून लोणीकाळभोर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री दत्तात्रय चव्हाण यांनी लोणीकाळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील अभिलेखावरील गुन्हेगारांना चेक करून त्यांचेवर कारवाई करणे बाबतच्या सुचना वजा आदेश सव्हॅलन्स पथकाचे अधिकारी पोउपनिरी धायगुडे, अंमलदार पोहवा सातपुते, पोना धनवटे च भोसले यांना दिले होते. त्यानुसार लोणीकाळभोर पोलीस स्टेशन गुन्हे अभिलेखावरील गुन्हेगारांचा शोध घेतला असता रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार १) संजय नेहरू राठोड, वय- ४५, काळेशिवार, शिंदवणे, ता. हवेली, जि. पुणे, २) विवेक बबलु यादव, वय ३६, रामदरा रोड, बल्लाळवसी, ता. हवेली, जि. पुणे, हे दोघे पोलीसांकडुन करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक कारवाईस न जुमानता सातत्याने हातभट्टी गावठी दारू तयार करून विक्रीचा व्यवसाय आणि त्यायोगे सार्वजनिक सुव्यवस्थेत बाधक असलेली कृत्ये करत असले बाबत तसेच हातमट्टी गावठी दारु व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी सर्व सामान्य नागरीकांना धमकी देणे, शिवीगाळ करणे, वेळप्रसंगी मारहाण करून आपली जबरदस्त दहशत निर्माण करणे अशा विघातक कृत्यांमुळे व गुंडगिरीमुळे लोकांचे मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे अशी महिती मिळाली.

सदर माहितीचे अनुशंगाने श्री दत्तात्रय चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, लोणीकाळभोर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांनी सदर गुन्हेगारावर एम पीडीए कायदयान्वये स्थानबध्द करणे बाबतचा प्रस्ताव तयार करून मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचेकडे पाठविला असता मा. पोलीस आयुक्त श्री रितेश कुमार साो. यांनी संजय नेहरु राठोड यास अमरावती मध्यवर्ती कारागृह येथे व विवेक बबलु यादव यास नागपुर मध्यवर्ती कारागृह येथे एक वर्षे कालावधीकरीता स्थानबध्द करणे बाबतचे आदेश पारीत केले आहेत.

 

सदरची कारवाई  रितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, संदिप कर्णिक, पोलीस सह आयुक्त, पुणे शहर, रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशीक विभाग, पुणे शहर, विक्रांत देशमुख, पोलीस उपआयुक्त परि, ०५, पुणे शहर, अश्विनी राख, सहा. पोलीस आयुक्त, हडपसर विभाग, पुणे शहर यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री दत्तात्रय चव्हाण, पोलीस निरीक्षक, (गुन्हे) श्री. सुभाष काळे, पोउपनिरी किरण धायगुडे, पोलीस हवालदार गणेश सातपुते, पोलीस नाईक संदिप धनवटे, पोलीस नाईक भोसले यांनी केली आहे.