पुणे

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी 20 वर्ष सक्तमजुरी

पुणे – प्रतिनिधी – स्वप्नील कदम

२६/०१/२०१६ रोजी दाखल गुन्ह्यातील पीडित मुलीस आरोपी राकेश हिरामन चव्हाण, वय २४ वर्ष, रा. गोसावी वस्ती, कर्वेनगर पुणे. यांनी दिनांक २५/०१/२०१६ रोजी लग्नाचे आमिष दाखवून एरंडवणा माध्यमिक शाळा, नळस्टॉप चौक पुणे येथून पळवून नेऊन गोसावी वस्ती येथील स्मृती बन डोंगरावर पीडित मुलीच्या मनाचे विरुद्ध जावून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध केले असल्याने पीडित मुलीची आईने दिलेल्या तक्रारीवरून डेक्कन पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर, नंबर २७/२०१६ भा. द. वि. कलम ३६३,३७६(आय), लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. दाखल गुन्ह्याचा तपास डेक्कन पोलीस ठाणे कडील तात्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक, शिल्पा लंबे त्यांचे दफ्तरी पो.हवा.४३७४ जाधव. पोलीस नाईक ६०९६ नलिनी शिरसागर यांनी मिळून गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून दाखल गुन्ह्यातील आरोपी विरुद्ध भरपूर सबळ पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात दिनांक २१/०४/२०१६ रोजी दोषारोप पत्र पाठवण्यात आले होते. मा. विशेष न्यायाधीश सो. सत्र न्यायालय शिवाजीनगर पुणे यांची सदरची केस बोर्डवर घेऊन सदर केची सुनावणी सुरू करून दाखल गुन्ह्यातील फिर्यादी, पीडित मुलगी, पंच, साक्षीदार, डॉक्टर, व इतर तज्ञ तपासा मधील उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्याची खातर जमा करून मा. अति सत्र न्यायाधीश श्री. बी. पी. शिरसागर सो. शिवाजीनगर न्यायालय, पुणे यांनी स्पेशल चाई ल प्रोटेक्शन केस नंबर १३४/२०१६ व गुन्हा रजिस्टर नंबर २७/२०१६ मधील आरोपी राकेश हिरावन चव्हाण, रा. गोसावी वस्ती कर्वेनगर, पुणे यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २३५(२) प्रमाणे दोषी ठरविले असून खालील प्रमाणे शिक्षा देण्यात आली आहे.(१) भा. द. वि. कलम ३६३ मध्ये ३ वर्ष व ५०० रुपये दंड, दंड न भरल्यास ७ दिवस सक्तमजुरी (२) भा. द. वि. कलम ३७६ मध्ये ७ वर्ष व पाचशे रुपये दंड, दंड न भरल्यास ७ दिवस सक्तमजुरी (३) बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम ४ मध्ये १० वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड दंड न भरल्यास ७ दिवस सक्तमजुरी दाखल गुन्ह्याची मा. न्यायालयात सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ पोलीस निरक्षक मुरलीधर करपे यांचे मार्गदर्शनाखाली कोर्ट पैरावी सहा. पोलीस फौजदार एस. डी. राक्षे व पोलीस हवालदार ८०० डी. वाय. गायकवाड यांनी दाखल गुन्ह्यातील फिर्यादी, पीडित मुलगी, पंच, साक्षीदार डॉक्टर व इतर तज्ञ साक्षीदार यांचा तसेच गुन्ह्यात वेळोवेळी लागणारा दाखल गुन्ह्यातील जप्त वस्तू जन्य पुरावा मा. न्यायालयात समक्ष सादर केले. या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने यातील आरोपीस जास्तीत जास्त कडक शिक्षा सुनावली आहे.